นายอนุวัฒน์ ภูพวก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวรานิตย์ สายทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาหลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Curriculum Engagement) ภายใต้กรอบโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถภาพการผลิตกระบือพันธ์ุ"

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยท่านรองกฤษฎา บูรณารมย์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถภาพการผลิตกระบือพันธ์" ให้กับพี่น้องที่เลี้ยงกระบือตำบลแดงหม้อ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

[ 17-09-2564 ] Hits:26

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ อบต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ อปพร. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเมื่่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน 

[ 01-04-2564 ] Hits:35

โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยเป็นสุข  ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ บริเวณกุดวังเมือง บ้านบุตร หมู่ที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ จำนวน 115 คน 

[ 25-03-2564 ] Hits:190

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

21°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 65%

Wind: 33.80 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 28°C 18°C

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ