Hot News :

นายอนุวัฒน์ ภูพวก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุทัย พรมลี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำชีบ้านแดงหม้อ   ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เปฺ็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 110 คน

[ 18-06-2563 ] Hits:14

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณกุดชีเฒ่า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะได้ทุกฤดูกาล  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เปฺ็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน

[ 15-06-2563 ] Hits:8

การฝึกอบรมหลักสูตร "การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ชุดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ"

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมหล้กสูตร การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ชุดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน

[ 22-05-2563 ] Hits:19

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

21°C

อุบลราชธานี

Partly Cloudy

Humidity: 65%

Wind: 33.80 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 28°C 18°C

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ