Hot News :
วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 09:55

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดหน้าที่ทำการอบต.แดงหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

         ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดหน้าที่ทำการอบต.แดงหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร  248,400.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  25 สิงหาคม 2564  เป็นเงิน  248,400.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ