Hot News :
วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 09:49

ราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุตร - แสงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

         ราคากลางโครงการซ่อแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุตร - แสงน้อย  หมู่ที่ 3 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร  110,000.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  25 สิงหาคม 2564  เป็นเงิน  110,000.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ