วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563 14:23

ราคากลางโครงการปรับระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      ราคากลางโครงการปรับระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงหม้อ  หมู่ที่ 2   ตำบลแดงหม้อ  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร  74,000.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2563  เป็นเงิน  74,000.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ