Hot News :
วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 09:49

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ( จากบ้านนางรำไพ หมื่นสุข - บ้านนางวรรณศรี รองทอง ) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ( จากบ้านนางรำไพ  หมื่นสุข - บ้านนางวรรณศรี  รองทอง )    หมู่ที่ 6  บ้านทุ่ง   ตำบลแดงหม้อ  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 400,000.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  15  มิถุนายน 2563  เป็นเงิน  380,000.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ