Hot News :
วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 09:39

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( จากทางหลวง 4089 - เมรุวัดบ้านแดงหม้อ ) หมู่ที่ 1 บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ( จากทางหลวง 4089 - เมรุวัดบ้านแดงหม้อ )   หมู่ที่ 1  บ้านแดงหม้อ   ตำบลแดงหม้อ  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 1,540,000.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  17 มิถุนายน 2563  เป็นเงิน  1,000,000.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ