Hot News :
วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2563 16:11

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ( จากนานายพานิช เชาว์ชอบ - นานางบุญซ้อน ก้อนสิน ) หมู่ที่ 1 บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ( จากนานายพานิช เชาว์ชอบ - นานางบุญซ้อน  ก้อนสิน )    หมู่ที่ 1  บ้านแดงหม้อ   ตำบลแดงหม้อ  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 235,000.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  12 พฤษภาคม 2563  เป็นเงิน  225,000.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ