Hot News :
วันจันทร์, 28 กันยายน 2563 13:48

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563

vองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ITA ประจำปี พ.ศ. 2563

-องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  

คะแนนรวม 87.20 

ระดับ A

"ผ่าน"

ตรวจสอบทาง URL 

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2020&departmentId=8100

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ