Hot News :

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ อบต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ อปพร. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเมื่่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน 

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ