Hot News :

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อบต.แดงหม้อ กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ อปพร. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ อปพร.ตำบลแดงหม้อโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 54 คน 

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ