Hot News :

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่) ประจำปีงบประมาณ 2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แดงหม้อ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ