โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น จำนวน 47 คน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ