Hot News :

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณกุดชีเฒ่า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะได้ทุกฤดูกาล  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เปฺ็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ