Hot News :

การฝึกอบรมหลักสูตร "การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ชุดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ"

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมหล้กสูตร การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ชุดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ